Total sport


Velká většina sportů je fyzická (atletika, fotbal, hokej ....). Pouze několik sportů je duševních ( šachy, mezinárodní dáma, go....). Pro celkový rozvoj osobnosti je ideální provozovat alespoň jeden sport fyzický a jeden duševní. Vzhledem k rozšířenosti ve světě a k dostupnosti byl vybrán jako zástupce fyzických sportů rekreační běh končící absolvováním maratónu. Jako zástupce duševních sportů byly vybrány šachy. Z obou těchto složek se pak skládá total sport.

Hodnocení úspěšnosti v total sportu je prováděno jednak dle dosaženého času v maratónu a jednak dle ELO bodů v šachu. Tyto ELO body určují výkonnost hráče šachu. Čím kratší čas a čím vyšší ELO, tím je i celkové hodnocení vyšší.

Při hodnocení úrovně časů a ELA se vychází z porovnání nejlepších sto časů dosažených v maratónu na celém světě a sto nejvyšších ELO bodů, které má světová špička hráčů.

Zjistí se například, že 40 bodů rozdílu v ELO odpovídá rozdílu jedné minuty v běhu. Tento poznatek je pak uplatňován i pro ty, kteří jsou další v dosažených časech (nad sto).

S pomocí Internetu nebude jistě časem problém použít při hodnocení mnohem více než sto časů, a tím zajistit větší přesnost. 

Takže je možné již vyhlásit:

Mistrovství ČR v total sportu na rok 2000.

Přihlásit se je možno na mou e-mailovou adresu s uvedením svého nejlepšího času v maratonu  (datum a název běhu) a současné hodnoty ELO bodů v šachu. Průběžné pořadí bude pak zveřejňováno vždy koncem čtvrtletí na webové stránce www.joukl.cz.

 Desná 24.1.2000                                                    Ing. Z. Joukl

 

 

 

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku